Με τον όρο κιρσοκήλη περιγράφουμε  τη διαταραχή στο φλεβικό δίκτυο του όρχι, όταν αυτό ανεπαρκεί. Το αίμα φεύγει από τον όρχι με ένα δίκτυο μικρών φλεβών που καταλήγουν στη σπερματική φλέβα, η οποία στην αριστερή μεριά του σώματός μας  ενώνεται με τη φλέβα που αποχετεύει το αίμα από το νεφρό. Εάν λοιπόν, αυτό το φλεβικό δίκτυο ανεπαρκεί, δε δουλεύουν δηλαδή οι βαλβίδες των φλεβών, το αίμα λιμνάζει και οι φλέβες διογκώνονται, αποκτούν κιρσοειδή διαμόρφωση και συχνά είναι ψηλαφητές ή ακόμη και ορατές από το δέρμα του οσχέου.

Η θεραπεία της κιρσοκήλης γίνεται χειρουργικά ,με την απολίνωση των φλεβών που ανεπαρκούν. Παλαιότερα πραγματοποιίετο με τομή στην κοιλιακή χώρα ψηλότερα ή στη βουβωνική χώρα, με «ανοικτή» τομή ή λαπαροσκοπικά. Η τελευταία όμως ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος  μικροχειρουργικής γίνεται με μια πολύ μικρή τομή δυο  εκατοστών, με προσπέλαση υποβουβωνική και χρήση χειρουργικού μικροσκοπίου για την ακριβέστατη εκτέλεση της επέμβασης (υποβουβωνική μικροχειρουργική μεθοδος). Αναγνωρίζεται και διατηρείται η ορχική αρτηρία, που εξασφαλίζει την αιμάτωση του όρχι, ο σπερματικός πόρος, που μεταφέρει το σπέρμα από τον όεχι και την επιδιδυμίδα στον προστάτη, και απολινώνονται οι φεβικοί κλάδοι που ανεπαρκούν. Έτσι η χειρισμοί των ιστών κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ελαχιστοποιούνται και επειδή η επέμβαση πραγματοποιείται στην ουσία κάτω από το δέρμα και δεν «ανοίγονται» οι κοιλιακοί μύες, ο ασθενής δεν νοιώθει πόνο μετεγχειρητικά, σηκώνεται από το κρεββάτι αμέσως μετά την επέμβαση και την ίδια ημέρα του χειρουργείου φεύγει από το νοσοκομείο. Επιστρέφει στις δραστηριότητές του από την επόμενη ημέρα. Η διόρθωση της κιρσοκήλης εξασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος ή τη βελτίωσή του όταν υπάρχουν διαταραχές οφειλόμενες στην κιρσοκήλη  σε ποσοστό 70%, που φαίνεται στο σπερμοδιάγραμμα τρείς με τέσσερις μήνες μετά την επέμβαση.

Σε περιπτώσεις παλαιότερης επέμβασης διόρθωσης κιρσοκήλης και υποτροπής αυτής ή σε αμφοτερόπλευρες κιρσοκήλες που χρήζουν αντιμετώπισης η ρομποτική μέθοδος Da Vinci προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα και την επιλέγουμε.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι όταν φυσικά υπαρχει η ιατρική ένδειξη, η χειρουργική θεραπεία της κιρσοκήλης σήμερα από τους εξειδικευμένους χειρουργούς  είναι απλή,  ασφαλής και αποτελεσματική.


Videos