Με τον όρο κλινική πρακτική εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο εμπράκτως εξασκούμε καθημερινά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασθενείς μας.

Για εμένα έχει δυο άξονες, το προσωπικό μου ιατρεία, όπου εξετάζω τους ασθενείς μου και το νοσοκομείο, όπου ως Διευθυντής της Ουρολογικής κλινικής και σε συνεργασία με τους έμμισθους επιμελητές χειρουργούς Ουρολόγους της κλινικής μου (Καρακαϊδός Σπύρος, Αναπληρωτής Διευθυντής και Παπαδανιήλ Παντελεήμων, Επιμελητής) καλύπτουμε τα εξωτερικά ιατρεία, τις εφημερίες, εξειδικευμένα ιατρεία, όπως του Ουροδυναμικού ελέγχου,και πραγματοποιούμε καθημερινά τις χειρουργικές μας επεμβάσεις με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων εγχειρητικών μεθόδων και τεχνολογίας.

Έχοντας απευθείας σύμβαση με όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές ασφάλειες, αλλά και ειδικά διαμορφωμένα οικονομικά «πακέτα» για τους ιδιώτες ασθενείς μας, στόχος μας είναι η θεραπεία των ασθενών μας με τον πλέον σύγχρονο, αποτελεσματικό, ασφαλή και οικονομικό τρόπο.

Πέρα από την ιατρική ουρολογική μου ομάδα, η μόνιμη αναισθησιολογική μας ομάδα (Δ-ντης Κανελλας Σταύρος), το νοσηλευτικό προσωπικό στο χειρουργείο (προϊσταμένη κ. Μαραντίδου) και στους νοσηλευτικούς ορόφους (διευθύνουσα κ. Λιατη) και η διοίκηση του νοσοκομείου είναι καθημερινοί μας σύμμαχοι στον αγώνα παροχής της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας προς τους ασθενείς μας.