Δείτε ενδιαφέροντα videos από χειρουργεία και επεμβάσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Δρ. Αθανάσιος Ρήγας, Χειρουργός Ουρολόγος και οι Συνεργάτες του.Videos

TURIS προστατεκτομή

Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή

Laser Εξάχνωση Προστάτη - Δρ. Ρήγας

Turis πλάσμα εξάχνωση του προστάτη - Δρ. Ρήγας

Διάνοιξη αυχένα ουροδόχου κύστης - Δρ. Ρήγας

Θήλωμα κύστης - Δρ. Ρήγας

Αφαίρεση καρκίνου ουροδόχου κύστης - Δρ. Ρήγας

Ενδοσκοπική ουρηθροτομία και τοποθέτηση stent - Δρ. Ρήγας

Νεφρολιθοτριψία με εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο - Δρ. Ρήγας

Ουρητηρολιθοτριψία με laser - Δρ. Ρήγας

Ρομποτική ριζική προστατεκτομή σε καρκίνο προστάτη

Ρομποτική ριζική νεφρεκτομή σε καρκίνο νεφρού

Ενδοσκοππική λιθοτριψία με laser λίθου νεφρού