Ιατρείο

Τηλ. 210 7227006

Fax: 210 6429309

Διεύθυνση: Τσόχα 3, 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα

Νοσοκομείο

Τηλ. 210 6416680

Fax: 210 6416530

Διεύθυνση: Ευρωκλινική Αθηνων, Αθανασιάδου 7-9, 11521, Αμπελόκηποι