Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Θερίζει τους άνδρες ο καρκίνος του προστάτη

Θερίζει τους άνδρες ο καρκίνος του προστάτη