Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Κιρσοκήλη: Συχνή πάθηση που απασχολεί πολλούς άνδρες

Κιρσοκήλη: Συχνή πάθηση που απασχολεί πολλούς άνδρες