Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Η κατάλληλη στιγμή είναι δική σας επιλογή

Η κατάλληλη στιγμή είναι δική σας επιλογή