Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Η “Αχίλλειος Πτέρνα” των ανδρών

Η “Αχίλλειος Πτέρνα” των ανδρών