Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Η ακράτεια ούρων μπορεί να θεραπευτεί

Η ακράτεια ούρων μπορεί να θεραπευτεί