Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Έχω ενημερωθεί για όλα τα φάρμακα που αφορούν τη στυτική δυσλειτουργία, άκουσα όμως και για ένα καινούριο που διαρκεί 36 ώρες

Έχω ενημερωθεί για όλα τα φάρμακα που αφορούν τη στυτική δυσλειτουργία, άκουσα όμως και για ένα καινούριο που διαρκεί 36 ώρες