Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευτεί στο ειδικό ένθετο Ιατρικά του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής και ο κύριος Ρήγας αναλύει τα σημαντικά πλεονεκτήματα που καθιστούν τη Ρομποτική Ριζική Προστατεκτομή μέθοδο επιλογής στην ριζική αντιμετώπιση του καρκίνου του προστ

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί τη σπουδαιότερη σύγχρονη εξέλιξη στον τομέα της χειρουργικής σε παγκόσμιο επίπεδο και το τελευταίας γενιάς σύστημα Ρομποτικής Da Vinci που χρησιμοποιούμε αποτελεί το πιο εξελιγμένο τεχνολογικό επίτευγμα στον τομέα της ρομποτικής ιατρικής τεχνολογίας. Έτσι, εξασφαλίζουμε για τους ασθενείς μας την πραγματοποίηση πολύπλοκων ή απλούστερων χειρουργικών επεμβάσεων με το μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, μέσω μικροσκοπικών τομών με επιπρόσθετα οφέλη την ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και των επιπλοκών, τη σημαντική μείωση του χρόνου νοσηλείας διασφαλίζοντας πιο γρήγορη ανάρρωση και ένα άρτιο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα.

Με το ρομποτικό σύστημα πραγματοποιούμε όλο το φάσμα των λαπαροσκοπικών εγχειρήσεων αλλά και το μεγαλύτερο ποσοστό των έως σήμερα συμβατικών, ανοιχτών επεμβάσεων. Ο εξειδικευμένος χειρουργός κάθεται σε μια κονσόλα μέσα στη χειρουργική αίθουσα και από απόσταση χειρίζεται τα χειρουργικά εργαλεία, τα οποία εισάγονται με μικροσκοπικές τομές λίγων χιλιοστών στο σώμα του ασθενούς. Στη συνέχεια, έχοντας τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) υψηλής ανάλυσης (HD), ο χειρουργός κινεί με μεγάλη ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και ευελιξία τα ειδικά χειριστήρια που ελέγχουν τους ρομποτικούς βραχίονες, ο καθένας από τους οποίους είναι συνδεδεμένος με ένα χειρουργικό εργαλείο και στον κεντρικό βραχίονα βρίσκεται η κάμερα.

Η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος της ρομποτικής εξασφαλίζει για τον ασθενή επέμβαση χωρίς ανοιχτές τομές με διάνοιξη και τραυματισμό των κοιλιακών τοιχωμάτων, δέρματος, μυών , περιτονιών, μειωμένο κίνδυνο μόλυνσης ή απώλειας αίματος, ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και της δυσφορίας, γρήγορη κινητοποίηση και ελάττωση επιπλοκών, όπως η θρόμβωση, η ατελεκτασία, ο ειλεός, λόγω παρατεταμένου κλινοστατισμού, σημαντική μείωση της περιόδου νοσηλείας καθώς και γρήγορη ανάρρωση και επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Για τους παραπάνω λόγους η Ρομποτική εφαρμόζεται σε πολλές χειρουργικές ειδικότητες ,όπως η Γενική χειρουργική, η καρδιοχειρουργική, η Ουρολογία και η γυναικολογία. Ειδικότερα στην Ουρολογία επεμβάσεις όπως η ριζική προστατεκτοµή, η ριζική κυστεκτομή, η μερική ή ολική νεφρεκτομή και η πλαστική του νεφρού για απόφραξη διενεργούνται πλέον μόνο µε τη ρομποτική μέθοδο σε κέντρα αναφοράς στην Ευρώπη και την Αμερική. Μάλιστα, στις περιπτώσεις Ριζικής Προστατεκτομής όπου υπάρχει εντοπισμένος καρκίνος του προστάτη, με το ρομποτικό σύστημα επιτυγχάνουμε τη ριζική εξαίρεση της νόσου και την ογκολογική ίαση και μειώνονται για πρώτη φορά σημαντικά οι πιθανότητες να εμφανίσει ο ασθενής ακράτεια ούρων ή στυτική δυσλειτουργία μετά την επέμβαση. Χάρη στην τρισδιάστατη απεικόνιση, τη δυνατότητα πρόσβασης και την ακρίβεια των χειρισμών είναι εφικτή ριζική αφαίρεση του όγκου και η διατήρηση του νευροαγγειακού και σφικτηριακού μηχανισμού και ως εκ τούτου διαφυλάσσεται η στυτική λειτουργία και η φυσιολογική ούρηση του ασθενή.