Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Από τη διάγνωση στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη

Από τη διάγνωση στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη