Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Αναίμακτο χειρουργείο προστάτη με Laser. Η σύγχρονη λύση.

Αναίμακτο χειρουργείο προστάτη με Laser. Η σύγχρονη λύση.