Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Ακράτεια ούρων - Το πρόβλημα και η λύση του

Ακράτεια ούρων - Το πρόβλημα και η λύση του