Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Ακράτεια ούρων στους άνδρες και τις γυναίκες: από τη διάγνωση της πάθησης στη θεραπεία

Ακράτεια ούρων στους άνδρες και τις γυναίκες: από τη διάγνωση της πάθησης στη θεραπεία