Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

ΠΡΟΦΙΛ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μου. Σκοπός μου είναι η ενημέρωση των ασθενών και όλων των ενδιαφερομένων καθώς και των συναδέλφων ιατρών για τις σύγχρονες λύσεις που μπορουμε να προσφέρουμε στους ασθενείς άνδρες και γυναίκες με ουρολογικά προβλήματα.

Η διαρκής επιστημονική ενημέρωση, η συνεχής εξέλιξη των ιατρικών τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στην καθημερινή χειρουργική μας πρακτική εξασφαλίζει τη βέλτιστη παροχή ιατρικής φροντίδας για τους ασθενείς μας.

Από την ολοκλήρωση των ιατρικών σπουδών μου στην Ιατρική Αθηνών προ εικοσαετίας, τα χρόνια εξειδίκευσης στην Ελλαδα και το εξωτερικό και τα τελευταία δώδεκα έτη, ως εξειδικευμένος χειρουργός Ουρολόγος, ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος. Είναι η άριστη ιατρική φροντίδα, η εξατομικευμένη θεραπευτική λύση και η στενή και προσωπική επικοινωνία με τον κάθε ασθενή και το πρόβλημα του.