Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Ιατρικές Ομιλίες

Δείτε τις ομιλίες του Δρ. Αθανάσιου Ρήγα, Χειρουργού Ουρολόγου Ανδρολόγου, Διδάκτωρος Πανεπιστήμιου Αθηνών, Διευθυντή Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών.