Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Ερωτική επιθυμία στην τρίτη ηλικία

Ερωτική επιθυμία στην τρίτη ηλικία